Advies

Als u wilt weten

  • Wat nu …
  • Hoe nu verder …
  • Wat kan …

Op alle terreinen die iets te maken hebben met IT en toepassing en beheersing van de informatieverwerking, bijvoorbeeld organisatie en inrichting van uw ERM/ORM/IRM, de laatste IT-gedreven innovaties en mogelijkheden, InformatieManagement en InformatiebeveiligingsManagement en control (beheersing), operational/information risk management, projectvoortgang(sbewaking), operationele, praktische IT security, inclusief alle privacy-aspecten, de status van controls en de In Control status van uw organisatie, rond Artificial Intelligence, blockchain, IoT, privacy (Avg/GDPR), ISO 27001, security in brede zin inclusief compliance en awareness, …

U begrijpt het. U krijgt maatwerkadvies. Om uw vragen te beantwoorden en om op basis van onder andere Maverisk’s advies een gedegen, verantwoord besluit te kunnen nemen.

Het advies komt altijd op een verantwoorde manier tot stand. Geen zoef-de-haas, eager beaver achterna rennen van wat in de mode is, geen gelikte veelkleuren-plaatjespresentatie van een vorige klant van de plank trekken, maar nuchter kijken naar voor- en nadelen van de beschikbare opties en scenario’s. Met de adviezen zo exact als de vraag en de situatie het toelaat. Met prioriteiten. En altijd toegesneden op uw situatie en gewenste publiek.

Enige schetsen over de werkmethode werden al eens opgesteld in de NOREA-Studie Adviesdiensten. Met Maverisk als penvoerder. En met Maverisk als schrijver as we speak van een nieuwe, veel uitgebreidere en toegankelijker versie. Want er is zoveel meer te zeggen over de mogelijkheden om u maatwerk te leveren, zonder het knellende stramien van de rule-based vink-auditors.

Maverisk / Étoiles du Nord