Privacy statement

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Maverisk is een belangrijke specialisatie van en voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy statement welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doel

Maverisk vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft. Alle gegevens die Maverisk verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en voor Maverisk te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is. Maverisk deelt verder geen gegevens met andere commerciële partijen.
Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.
Maverisk zorgt ervoor dat uw gegevens door bewaring op eigen opslag alleen in Nederland blijven.

Contact

Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke (bedrijfs)gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Deze gegevens worden in de beveiligde off-line omgeving van Maverisk opgeslagen. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Uitvoeren opdrachten

Ook is het voor het uitvoeren van werkzaamheden voor uw opdrachten noodzakelijk om allerlei vertrouwelijke gegevens van uw organisatie, waaronder persoonsgegevens, te verwerken ook in de werk-inhoudelijke zin, en zijn diverse gegevens nodig voor de facturatie. Wij gebruiken die gegevens alleen daarvoor en in de meest strikte vertrouwelijkheid conform alle betreffende vaktechnische vereisten. Wij gebruiken daarvoor géén cloud-opslag, web-based software of dergelijke. Alle verwerking en opslag gebeurt ‘off-line’, lokaal op eigen hardware – dus zeker niet buiten de EER.

Websitebezoek

De website van Maverisk maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s worden bezocht. De informatie die we (laten) registreren, bestaat alleen uit het land van herkomst van het IP-adres en de bezochte pagina’s. We kijken ernaar en doen er verder niks mee.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Maverisk te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.

Aanpassen gegevens; uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat Maverisk de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Maverisk vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met de privacy van uw gegevens bij Maverisk, dan hebt u uiteraard te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kunt u terecht bij: Maverisk, jvdvlugt@maverisk.nl

Maverisk kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.

Maverisk / Étoiles du Nord