De Club van Unici


Don’t drop that unique little ball!

[Taalpuristen stappen over hun afwijzing van de schijncontradictie in het paginatitelmeervoud heen.]

Jawel, we zijn van start. Met deze pagina, mogelijk later resulterende in een site om niets nuttigs willens, over (nou ja, mijn favoriete hobby zijnde lange maar kloppende zinnen en) (voor)namen die heden ten dage aan het verdwijnen zijn.
Mede doordat op de site van het SVB te zien is dat er geen enkele van ons – ‘mij’ – meer bij zijn gekomen, dit jaar. Nou ja, in ieder geval minder dan 25 om de privacy te beschermen. Hoe (bij het waarom kan ik me met enige moeite nog wat bedenken) dat laatste in zijn/haar/het werk zou moeten gaan, is me onduidelijk. Zoals zichtbaar op de site van het Meertens Instituut, is uw naam wellicht ook al bijna niet meer voorkomend. Het gaat niet eens over politiek en we kunnen toch spreken van schokkende percentages. Vanwege hun kleinheid.

Vandaar dat het idee voor een Grote Actie opkwam. Hier Moet Iets Gebeuren!

Een oproep op Twitter leverde direct een barrage (stuks 3) aan positieve reacties; nu begrijpt u waarom Twitter plat ging. Anno (jawel) Sjoerd, José en Aloys, welkom bij de club! Wellicht dat op enig moment anderen (de Wimmen?) zich willen aansluiten. Om, op termijn, een poging in te gaan zetten om aandacht te vragen voor de Verwezende Voornamen – die benaming houd ik achter de hand maar vind ik vooralsnog iets te weinig energiek klinken om mee verder te gaan.

Want laten we wel wezen: Diversiteit is Rijkdom!
Meer nieuws volgt. Aanmeldingen, acties etc. nog op te zetten.

Maverisk / Étoiles du Nord