Stijl…

Altijd in de juiste stijl… De dienstverlening van Maverisk sluit in stijl van optreden aan bij die van uw organisatie – en bij de behoeften achter uw vraag. Want of het om advies, assurance of andere vormen van ondersteuning gaat: Als u iets wezensvreemds geleverd krijgt, gaat het u niet vooruit helpen.
Zoals u op deze site ook geen, door een reclame-designer gestyle’de, vlogs of andere flitsende graphics zult vinden maar de informatie die u zoekt punt

En de layout ook niet ‘mobile first’ is, maar gewoon beter leest op full screen. Dat is ‘oud’ én allernieuwst hipperdepipst.
Omdat Maverisk zorgt voor het up-to-date blijven met de aller-, allernieuwste ontwikkelingen in risicomanagement, informatieverwerking, IT, privacy etc. Niet omdat dat ‘moet’ of zo, maar vanuit het hart, uit diepe interesse. Om er vervolgens nuchter over te kunnen doen. Nee, niet à la vroeger was alles beter, soms is een hype wel slechts oude wijn in nieuwe zakken en niet vaak zien we echte vernieuwingen rechttoe-rechtaan doorbreken. Maar men overschat de impact van specifieke korte-termijndoorbraken en onderschat de langere-termijn onderstroom; veelal zien we achteraf wat er werkelijk, vergaand maar niet zo zichtbaar, is veranderd in de wereld om ons heen door de veranderde fundamenten van voorbij waaiende hypes. Die moeten dus wel in de gaten worden gehouden en geanalyseerd op hun diepere betekenis, en dat is waar Maverisk middenin wil blijven werken.

Dus, als uw organisatie al helemaal flex is en volop bezig met innovatie allerwegen … dan helpt een sobering up (want doet iedereen werkelijk mee of is het grotendeels lip service?), met daarbij uiteraard een duidelijke re-pivot. Met als doel well-grounded verder te ontwikkelen; niet in luchtfietserij blijven hangen maar effectieve kwaliteitsgroei van uw organisatie realiserend.

En dus, als uw organisatie stabiel en rustig is, zal een presentatie met fraaie kleurenplaatjes over Disruptie, Innovatie, Blockchain, AI, #fintech of wat ook de mode van de dag is vast niet plots uw organisatie omturnen in de meest Agile (nog zo een) club die er maar te vinden is. Maverisk zorgt er dus voor dat dan bijvoorbeeld de piketpaaltjes worden geslagen – zodat uw organisatie zich vervolgens zélf naar vermogen kan ontwikkelen. Culture eats strategy for breakfast – laten we dan de cultuur eerst maar eens activeren, nietwaar? En vervolgens óók de juiste strategy neerzetten én in actie omzetten.

Ja, dat klinkt wellicht als een positie op de schaal van vertrouwde adviseur, grootvizier tot en met hofnar of advocaat van de d… – dan hebt u het precies goed begrepen; dát is waar u feitelijk behoefte aan hebt in de analyse waar u om vraagt. En dat is waar Maverisk bewust voor kiest. Als alle neuzen één kant heen staan, …. dan vindt Maverisk dat er nog veel meer richtingen mogelijk zijn om heen te kijken, om met veel meer zekerheid de juiste richting te bepalen.
En om pas dan, vervolgens, die richting op te gaan. Niet in de hoop dat de organisatie plots helemaal kan worden omgeturnd, maar met de wetenschap dat de nieuwe stappen en projecten uw organisatie wel van koers zullen doen veranderen.