‘Tone

[Terug naar de hoofdpagina]

Over kleur in wijn:

Er zijn wel overzichtskaartjes van vaste kleurbeschrijvingen (als hier, ook in het Engels verkrijgbaar) maar die geven een relatief willekeurig beeld. Is er niet wat objectievers te melden; à la Pantone / Tint x Intensiteit / Verzadiging / Saturation x Helderheid / Doorzichtigheid / Transparantie / Troebelheid x … ja dit is nog niet Wetenschappelijk maar u leest wel waar het heengaat. Dan kunnen we gewoon meten, en de standaardaanduidingen zijn a. lichtomstandigheidafhankelijk, b. persoonsafhankelijk (NB net als Smaak… kwestie van gevoeligheid), c. willekeurig, d. van weinig belang om precies te hebben maar door betere parametrisering juist wel beter objectief meetbaar te maken en e. toch nooit allemaal uit het hoofd te leren. “Zal toch wel al ergens zijn gedaan”…? Het enige vindbare is diverse varianten van dit of, hoopgevend maar helaas, dit, jammerlijk. Dus juist interessant!

[Terug naar de hoofdpagina]

Maverisk / Étoiles du Nord