Phänomenologie des Weines


[Pagina in ontwikkeling dus Hold My Tulip Glass qua leesbaarheid, layout en zo.]
[Terug naar Wijn is Fijn]

Wine is the most civilized thing in the world – Ernest Hemingway

In een poging te (om)vatten wat Wijn doet als fenomeen binnen het Dasein, hier een notitieblok vol uiterst en soms een klein ietsje minder eenvoudige overwegingen. Over vinosofie; wijn en filosofie en Alles:

In ieder geval is dat Alles, qua wetenschap, van allerlei soort: We spraken al over chemie, maar eerst komt geo(morfo)logie en -desie (op de ontstaansgeschiedenis der continenten, en de lokale tectonische details, en ook historie bij de vorming van bijvoorbeeld kalk en andere lithologie), en chemie … op diverse vlakken (natuurkundig tot en met organisch), qua stofjes, qua chemische technologie / productieproces, qua reacties (endotherm en exotherm, u weet toch?), qua polymerisatie, esters en hun effecten op specifieke (sic) groepen smaakpapillen (inclusief de ‘accidental’ genetische gevoeligheidsvariaties); neurologie dus; hersenanatomie qua verschillende verwerkingsgebiedjes en -niveaus, en de diverse geheugenvormen (iconisch, echoïsch, declaratief / episodisch / semantisch, /procedureel zelfs) – en hoe ver kom je met absolute bepalingen van impact van signalen, of blijft het fuzzy –; overige psychologie t/m sociologie (waaronder game theory en andere bijzondere sociale omgangsvormen zoals bij proeverijen); en even hierin geveegd waar het hoort, economie op bedrijfs(marketing, grondprijzen, sales/afzet, interne organisatie, productieproces (bijna ‘value chain’-achtig…), voorraadbeheer, logistiek in/uit, HR voor oogstploegen, boekhoudingen, etc.etc.)- / micro- / meso- / macro-niveau; biologie (in uw geval: denk aan kater – in mijn en anderens’ geval: denk aan metabolismen en gezondheid/medische zaken zie hieronder); recht en maatschappij (inclusief Ethiek, bijvoorbeeld inzake die misselijkmakende desinformatie via Wikipedia… eveneens zie hieronder); en dan vergeet ik er nog een paar denk ik.

Kunst, esthetiek, en zeker literatuur horen daar ook bij. En levenskunst als totaliteit zoals ik al noemde (+33). De ultieme synthese..‽


En wat is, om een ‘detail’ te noemen, de laatste stand van zaken inzake zoiets als synestesie? Als er een kunstvorm is die wisselwerking met andere (en met de totaliteit van de (wijde omgeving en klimaat van de) proeflokatie) kan hebben … is het wijn wel ja. Niet zomaar als Gesamtkunstwerk maar als totaliteit. Niet de minsten zijn ook geïnteresseerd, leert het hierna genoemde wijnblad. Probeer eens de stem van een zanger(es) te benoemen als wijnsoort inclusief herkomst (sic) – dat lukt! OK ik brabbel nu al te ver door hier.


Niet voor niets quoten we uit La Revue de Vin de France, column nota bene Art de vivre: “Jules Chauvet, dégustateur supérieurement qualifié … expliquait ainsi qu’un grand bourgogne blanc évoquait un concert de flûte dans un bois de bouleaux.” – “Dans le cadre du festival ‘Musique et Vin au Clos Vougeot’, crée en 2008, Aubert de Villaine, son président, aime à la fois fabriquer de la métaphore musicale à partir du vin et inventer de nouvelles images gustatives à partir de la musique.” – “Ainsi, dire qu’un vin est fermé ne renvoie à rien de métaphorique: le verbe évoque l’action consistant à rendre impossible la communication entre deux espaces (fermer la porte), à empêcher un déroulement (fermer un robinet, fermer les négociations, fermer sa bouche), à distinguer une limite (fermer la marche), des temporalités pratiques (fermer les inscriptions, fermer une enterprise), à exprimer un rejet (fermer son coeur, sa porte). L’opposition fermé/ouvert se profile ainsi dans le spatial ou le temporel, l’abstrait ou le concret” maar dan gaat het ook over taalprecisie in Jean Szlamowicz’ Savoir parler du vin. Dus dat berkenbos houden we erin. Le lyrisme du poète-vigneron et la technicité du chimiste – ja en alles daartussenin en naar de derde+ dimensie doorgespannen. Ben niet de enige die hierin ‘verder’ wil … zie elders..!


Genoeg te bestuderen. De Revue du Vin de France lezen we natuurlijk ook, om ons (relevant) Frans aan te scherpen. Ondertussen hopende binnenkort aan de slag te gaan met het doorploegen van deze.
En omdat u wellicht wil weten welke wijnen Echt lekker zijn, verwijs ik naar mijn her-en-der-recensies op Insta.


En, herhaald: Simpele mensen verdelen wijnproeven in ofwel smaken herleiden, ofwel op ‘mondgevoel’ etc., de structuur van wijn afgaan, ofwel helemaal afhaken en alleen ‘lekker’ en ‘niet lekker’ kennen. Terwijl de Waarheid er natuurlijk tussenin zit, als combinatie van beide (geheel); tevens een andere dimensie in als ad #13 hieronder. Jin én Yang (die beide sowieso om te ‘kloppen’, een element van de andere kant in zich dragen) en pas compleet, extra dimensie, worden als ze opgaan in/richting een andere dimensie. Vooral eerst proeven..! Vorm dat beeld, die gedachten, de visie, de beleving! Pas als die algemene impressie stáát, kunnen analyses (liefst in meerdere richtingen en exactheid, zie ook de voorgaande punten) als secundaire kanttekeningen waarde hebben. Stevige delen van het grondwerk zijn al gedaan door anderen, op wier schouders we verder kunnen kijken/proeven…

[Terug naar Wijn is Fijn]

Maverisk / Étoiles du Nord