Fully loaded

Omdat er recent alweer hartstikke Foute uitsprakenboel discussies waren over ZP’ers (niet over ZZP’ers), dat die vooral andere belangen zouden hebben – quod non 1 – en dat die zo duur zouden zijn – quod non 2.
QN2, wegens:

Medewerker in vaste dienst verdient € 4000 netto per maand, voor het rekenvoorbeeld. Dat kost de werkgever € 6.487 bruto, volgens alle sites; jaarlijks € 77.844. Plus vakantiegeld € 6.227,52 plus waarschijnlijk een 13e maand € 6.487 plus pensioen € 15.000ballpark plus opleidingsbudget € 1.000 (j..zus wat een kneiterbedragje) en dat alles doorbetaald tijdens vakantie of ziekte… En dan vergeet ik nog een aantal kosten. Oh ja, transitievergoeding; laten we uitgaan van een dienstverband van 10+ jaar dus een halve maand erbij.
Totaal € 109.802,02 voor een 1600 uur aanwezigheid (héél genereus), zijnde [naar is gebleken uit onderzoek, ad 2uur per dag en nog zonder rekening te houden met vakantie-afwezigheid etc.! dus héél genereus] 400 daadwerkelijk productieve uren. Dat is bruto € 194,61 per productief uur.

Om de bruto/netto grosso modo € 110.000 bij elkaar te verdienen — want de ZP’er moet er óók nog pensioen uit opbouwen, zélf cursussen betalen, zélf z’n niet-werk vakantiedagen van opslaan, zélf zorgen voor up-to-date hulpmiddelen, etc.etc.etc., en gegeven een ruwe 30%IB over het bruto uurtarief (want de Beldienst geeft nou niet echt korting voor niet-werken wegens vakantie of zo, en bijdragen in ziekteverzekeringen enzo zelf ophoesten ook bij laag inkomen …) na afdracht BTW,
resulteert dat in een uurtarief van € 275,00.

Van een ZP’er mogen we verwachten dat de productieve/totale uren op zo’n 50% staan en dan reken ik nog van me af [feitelijk zelf administratief bijgehouden: ik kom op 90-95%]. Als het zou gaan om productieve bijdrage aan de organisatie, zou het inkomen en uurtarief van de ZP’er dus het dubbele mogen zijn van dat van een medewerker in vaste dienst.

We begrijpen dat de overheid tegen discriminatie op de arbeidsmarkt is, en uitbuiting van ZP’ers wil vermijden.
We begrijpen dat werk-gevers aan ZP’ers niet meer willen betalen dan aan medewerkers in vaste dienst — waarom eigenlijk niet!? de werkgever mag best betalen voor de flexibiliteit niet telkens te hoeven ontslaan en telkens wel verse precies-passende kennis met elders opgedane ervaring (leren van (andermans) fouten) in huis te kunnen halen..!
Wie niet wil zien dat de werkgever betaalt voor de bijdrage aan de organisatie, moet onmiddellijk zelf ontslag nemen wegens verregaande incompetentie.

Dat betekent dat het uurtarief van een ZP’er ongeveer 2,83 keer zo hoog mag zijn als het bruto uurtarief van een medewerker in vaste dienst, voor dezelfde bijdrage.
In de reguliere praktijk is dat, voor de categorieën werk waar normaliter sub-80k per jaar voor staat, niet 2,83 keer zo veel, maar de helft. Dus mag het uurtarief van de ZP’er zo’n 5,65 keer hoger om gelijkuit te komen. Do the math.

Hoe het ook wordt gewend of gekeerd, het idee dat een ZP’er op bruto uurtarief ongeveer even ‘duur’ zou moetenmogen zijn als een medewerker in vaste dienst, is dikke oplichting. Nee, dat is een eufemistische kwalificatie, geen over- maar onderdrijving.

Wachtende op gerechtvaardigde-uurtariefopdrachten…, met:

[Ja maar lekker vast in je hokje zitten is zo fijn! – precies, dus dat voordele in natura mag wel van je inkomen af…? Zuid-As]

Leave a Reply

Maverisk / Étoiles du Nord