Privacyverklaring Étoiles du Nord

Voor zover de GDPR / AVG en aanverwante wet- en regelgeving op u van toepassing zijn (u als consument in relatie staat tot Étoiles du Nord), geldt het volgende:

 1. Contactpersoon bij de verantwoordelijke, functionerend als functionaris voor gegevensbescherming is J. van der Vlugt
 2. Deze is bereikbaar via het op de contactpagina gegeven adres.
 3. Étoiles du Nord gebruikt uw gegevens uitsluitend om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 4. Étoiles du Nord zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en slechts daarvoor, tenzij Étoiles Du Nord daartoe verplicht is op basis van de wet of rechterlijke uitspraak.
 5. Uw gegevens zullen slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling of voor wettelijke verplichte bewaring in de administratie van Étoiles du Nord waarbij Étoiles du Nord in het laatste geval zorgdraagt voor off-line opslag van al die gegevens die niet nodig zijn bij uw profiel.
 6. U hebt het recht van inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 7. U hebt het recht enige verleende toestemming tot verwerking in te trekken.
 8. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Het verstrekken van de gevraagde gegevens is noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten omdat de uitvoering van de overeenkomst onredelijk wordt gehinderd. Zonder de gevraagde gegevens bij profielaanmaak en het plaatsen van orders en dergelijke, kunnen betreffende transacties niet worden uitgevoerd en is uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door u onmogelijk geworden voor zover van een overeenkomst sprake kan zijn.
 10. Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering, geautomatiseerd of anderszins.
 11. Étoiles du Nord verzamelt geen gegevens over u anders dan uit openbare bronnen, en slechts voor zover dit voor de uitvoering van de opdracht relevant is.

Indien u nog vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen ad bovenstaande punten 6 t/m 8. In geval wijziging van onze privacyverklaring vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Maverisk / Étoiles du Nord