KVZP’ers

Euhm, er is nog steeds de grote waterscheiding tussen enerzijds ‘vaste’ dienstverbanden en anderzijds per-uur inhuurbare/dumpbare ZP’ers, lijkt het wel. Ja, er zijn wat moeizame tussenvormen gevonden; het tijdelijk contract (vast tot het niet vast meer is), de urenopdracht (ingeschatte inzet — waar de opdrachtgever met een …smoes wel onderuitkruipt), etc., maar echt zoden aan de dijk zet het niet. Problemen te over; pensioen’verplicht’ingen, sociale zekerheid(sopbouw, -rechten en –solidariteit), inkomenszekerheid (waar een ‘vast’ dienstverband, hoewel absoluut even snel op de tocht staand als een vaste opdracht, wél een hypotheekzekerheid is en een grotere financiële reserve niet), enzovoorts enzoverder.
Vraag is nu of er al eens is bestudeerd hoe het idee van kort-verbandvrijwilliger uit defensiekringen zou kunnen worden vertaald buiten de sector. Want het lijkt alsof ondanks het trage imago juist defensiekringen organisatiekundig alwéér mijlenver voorlopen op de rest, de oh zo veel flitsender verklaarde kwijlebabbelzelfverdedigingshulpelozen.

Arme KMKTDOs (KanslozenMetKuddesTeDrijvenOndergeschikten) … en:
DSC_0151
[Uitkijkend over, zonder grip; Noto]

Leave a Reply