Na de accountant, de kolenboer

[In Dutch] Nou ja, over de volgorde valt te twisten. Over de beider in één mandje niet. Zoals uiteengezet in dit werk, is beroepsmatig alles eindig. Al zullen rechters (en helaas ook advocaten en vergelijkbare beroepen, en nog veel helazer politici) nog wel een tijdje meegaan, alles kent z’n tijd. Ook de tovenaarsleerlingen-die-eigenlijk-nooit-echt-van-de-grond-zijn-gekomen, de IT-auditors, zien hun einde al naderen — vooral vanwege dat niet van de grond (modder) losgekomen zijn. Ingehaald, voorbijgevlogen door ballast-lichteren (onder henzelf) die de fundamenten van het zwaarder-dan-lucht-vliegen begrijpen, doorvoelen en ernaar handelen zonder zich in bigger (heavier) is better te verliezen dus hard on principles, soft on rules spelen. Spelen, ja, op de Huizinga’se manier. Grappig, achter die linkref stond (31-10) nog: “Nog niet verschenen” — onze Westerse lineaire-tijdbijziendheid speelt op.

“De directeur leidde me destijds [2011] trots rond en zei: ‘Die mensen zijn mijn belangrijkste kapitaal.’ In 2015 zijn ze allemaal vervangen door robots.” … ” We houden het niet meer tegen en de wereld draait door.”

Nog afgezien van het afschuwelijke misbruik dat van die leugen over FTE’s werd en nog heel veel wordt gemaakt… Robots zullen we allen zijn … of niet zijn.

Nou ja, you’ve been warned … En:
DSC_1033
[Make no little plans, my friend make no little men …]

Leave a Reply