De nieuwe KvK-registratie

Voor velen is het een klusje dat lastig is, maar er nu eenmaal bijhoort als onderdeel van ‘being in business’.
De registratie bij de Kamer van Koophandel. De basics, bij de enthousiaste start van bijvoorbeeld een zelfstandig bestaan. Het onderhoud, bij wisselingen in het verenigingsbestuur — en dan blijkt de KvK dermate relevant, dat men nog een natte handtekening vereist maar dan wel in het bekende veel te kleine rechthoekje te plaatsen waardoor de gezette handtekening welhaast per definitie niet klopt…! Hoe diep in het vorige millennium kan je achtergebleven zijn; dit toont wel aan dat de KvK welhaast niet nuttig meer kan zijn…

Maar nu is er in tijden van ‘cyber’ (#ditchcyber!) een alternatief of eerder, een vergelijkbare registratie: Bij de AP.
Jawel, de Autoriteit Persoonsgegevens, zo genoemd omdat de verwarring met het begrip ‘privacy’ nog niet groot genoeg was wellicht, en hernoemd om weer een decennium opstarttijd te geven voordat effectiviteit kan worden verwacht en alsdan weer een nieuwe tijd aangebroken is die vraagt om een ‘andere’ instantie ..?
Want we hebben immers de Wet meldplicht datalekken… Met 700 registraties in de eerste twee maanden (rekening houdend met een volle eerste maand nieuwjaarsborrels, dus een week of vier) is wel duidelijk dat het een kwestie is van (aan)melden en verder gelukkig niets — tenzij men pech heeft niet politiek relevant te zijn en ‘dus’ najaagbaar …

Ach, overheid; leuker kunnen ze het niet maken, wel onmogelijker…?
DSCN1834
[En daar komt nou ook niet echt tegenwind vandaan…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *