Pacemakers, de RPA edition

Een blogpost is never Done, ongeacht uw definitie daarvan.
[Let alone well done; wij hebben toch liever à point.]

U las al over pacemakers als controls, óók in uw administratieve (en andere! organisatie)systemen.
U las nog niet over de rol die Robotic Process Automation daarbij kan vervullen.

Waar het bij RPA over gaat, is het vangen van bestaande transactiepatronen voor, inderdaad, het aloude straight through processen. Al vier jaar bekende bezwaren: 1. het oude straight-through werkte ook al niet, 2. het kost banen.
2. is debunked, want (?) 1., en nu want-2: RPA, met alle ‘intelligentie’, werd ingezet als simpel vervangertje, oude-patronen-ophoester van wat in het verleden gebeurde. Ja, de meest advanced (quod non?) vormen deden wel wat aan drift in de patronen maar het blééf begripsloos op een symbolisch vlak. I.e., alles boven pure betekenisloze data reproduceren/construeren bleef achterwege. Waardoor op het niveau van ‘systeem’ in cyber-zin, dus niet #ditchcyber maar echt (als hier en https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system), niet aangepast raakte. Om maar te zwijgen van de ‘gewone’ stationaire RPA die steeds verder weg raakt(e) van de vereiste variëteit (zie weer deze).

Maar dat betekent niet dat de RPA-‘technologie’ niet uitstekend (dubbele ontkenning, ha eindelijk kan ik er weer een infietsen; gebrek aan bewijs is geen bewijs van gebrek maar andersom wel of zo, springt dan in m’n hoofd) dienst kan doen bij het zelflerende-vangrailsidee van hieronder (ten derde male); onderin.
Bijvoorbeeld door RPA in te zetten als controller (‘dat intelligentieniveau kan RPA best aan, (want) Excel ook wel’ en dat soort tussenwerpingen – no worries RCs, er zijn zat REs die zo ver niet komen en zelfs een draaitabel alleen als woord kennen) met beperkte bevoegdheid om, als er échte uitzonderingen zijn of als de massa van afwijkingen een te apart gedrag vertoont, navraag te doen bij een expert; een echte IT-auditor bij voorbeeld/uitstek.
De crux zit ‘m natuurlijk in dat ‘massa van afwijkingen’ en ‘te‘ apart. Wat is massa genoeg, wat is te?

[Intermezziaal: gedachte aan ‘branching’ van transactiestroompatronen à la boomtakken, geïnspireerd door weer een onderzoek, catheterisatie deze keer #fraaieplaatjes. Oh nee, in ieder geval combi met Sanky-diagrammen (als hier) anders geeft iedere (officieel goedkeurde OR(lazy evauation) feitelijk geïmplementeerde ..!) nieuwe systeemfunctionaliteit een leren-vanaf-scratch fase – leren van het RPA-systeem dat leerde als hier.]

Hier komt alweer een (gebrek aan?) kennis over statistiek en met name kansverdelingen (u denkt gelijk: momentgenererende functies, of bent u zo’n RE als boven?), non-lineaire regressieanalyse and the like. Zijn we toch weer terug bij m’n oude lament over het gebrek aan symbolisch (kunnen) redeneren in ‘moderne’ technologie.
[Alsof ik wel een sneller paard voor m’n wagen kon inspannen maar niet eventjes een sterkere en opgeladen battery pack in m’n hybride (sic) kan leggen; dat zou achteruitgang zijn! Oh.]
Kunnen we niet een labelling pool opzetten, net zoals de (alle?) data voor LLPs van vandaag door humans worden getagd?
[Afgezien van de humans die hun handenarbeid dan weer schijnen uit te besteden aan “AI”-systemen zie boven over recursie]
Maar dan alleen voor accountants bijvoorbeeld, of IT’ers die zich met logging bezighouden. De eersten, toch massaal werkloos (??) wegens RPA, toch, de laatsten zijn met een kaarsje te zoeken omdat er zo veel ‘plat’ rails- en geautomatiseerd toezicht is – zie wederom hier en zo héél weinig gebeurt met logging in the first place. Althans, véél te weinig ten opzichte van de plaats die het ooit had. Vandaar dat bij uitstek dé plek waar de data-overwhelm van de afgelopen twee decennia toesloeg – nauwelijks een splinter opslag beschikbaar t.o.v. het benodigde, maar onverwerkbaar veel om kaas van te kunnen maken – nog steeds zo weinig vooruitgang is. Tsja, ‘positief‘ gebruik van data in warehouses (weten we het nog?), data lakes en zo, dat is er want levert geld op (oh ja? wat is de ROI ..? ooit bepaald?), versus het voorkomen van negatieve dingen

Maar nevertheless … RPA for pacemaker control regulation (als inregeling), het zou toch wat moeten kunnen helpen! Het Gaat Beginnen, als we op operationeel niveau (level 0 process automation als pacemaker controls) en nu op tactisch niveau (level 1 process automation, van de control functie) RPA kunnen inzetten. Dan nog level 2/3/…/∞ en dan zijn we in de buurt van ASI.

Ik sluit even; zijpaden te over…
For your viewing pleasure:
[Extreem aardige muurschildering links recent herontdekt en gerestaureerd, aardig interieur, maar don’t go there for het eten en al helemaal niet voor de service; Nancy]

Maverisk / Étoiles du Nord