Slimme GDPR, domme meter

Nu iedereen begint te begrijpen dat het slimme van de ‘slimme’ meter alleen zit in de onvoorstelbare leugen van noodzaak van tweemaal per … doorgeven van uw individuele energieverbruik, omdat daarmee de capaciteit beter zou kunnen worden verdeeld, gemanaged en ingepland, terwijl dat slechts op wijkniveau zou hoeven worden bepaald – alsof het energiebedrijf op individueel niveau zou gaan throttelen als dat nodig zou zijn en alsof er remote controls op dat granulariteitsniveau beheerst zouden kunnen worden ..! –
Is er de GDPR, of AVG voor wie provinciaals denkt. Die veel strikter dan voorheen toeziet op doelbinding; het moet echt niet anders kunnen dan dat er inbreuk op de privacy wordt gedaan. En zie boven; op wijkniveau meten (en dat kost veel, héél veel minder meters, onderhoud, etc.!) is ruimschoots voldoende dus is de inbreuk op de privacy niet toegestaan. En voor de jaarafrekening is eenmaal per jaar doorgeven ook goed, als vanouds en dan is op papier (email, weet u wel) doorgeven ook goed.

Of is er een wettelijke taak? Ja, maar , de wettelijke taak van leveren van stabiele energie noodzaakt geenszins de privacy-inbreuk.
Of is er nóg een wettelijke taak, namelijk wietplantages opsporen ..? Dan was al voordat de sleepwet inging, járen ervoor, totale controle van alle individuele huishoudens aan de gang … Iedereen is Verdacht ..!

Andere argumenten of wettelijke taken? Neen, Géén. [Ongeldige argumenten schrappen we, tenslotte.]

Gaat de GDPR wat veranderen ..? Hey, dit is Nederland hè? Als het van de overheid en angehauchten komt, heerst volslagen wetteloosheid. Dus wat zijn de kansen …

[Boven de massa, lekker cosy; El Andaluz]

Leave a Reply