Accountansdiscussie: Start en eind

Als 28 mei @nbacc met @tuacc in de slag gaat, is deze post misschien een hulp, en onderstaande alsnog het resultaat…
Imago accountants
[Parool, zaterdag 24 mei 2014]

Want laten we wel wezen: Een lab voor diepe vaktechniek loopt consequent (if) aan tegen: “Volgens de theorie kan niks hier werken en weten we exact waarom. In de praktijk werkt alles, maar niemand weet hoe. Wij mixen theorie en praktijk.” en ook: ” Laat niet degenen die zeggen dat iets onmogelijk is, in de weg staan van degenen die dat iets al doen.” Succes …

[En dan krijg ik weer te horen dat ik ‘te’ cynisch ben. Cynisme is een laatste poging vooruitgang te bereiken – waar de meeste betrokkenen (?) in apathie afwezig blijven, geestelijk of fysiek. Apathie; de houding van degenen die alle hoop zijn verloren. Nee, dáár ben je blij mee…]

Leave a Reply

Maverisk / Étoiles du Nord