De blije Avg-partijcommissaris

Hoorde een vraag over de positionering van de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Het antwoord (uit een zaal) was ongeveer: In de 2e lijn – u weet wel, als in de 3LoD-Flut (1e alinea van dit, en dit). Omdat, in termen van ‘de’ zaal, de FG een tool is van management om de klantvragen te beantwoorden en zo wat, en niet meer dan dat.

Rrrright. Voor wie te bescheten was om de Avg zelf gewoon eens te lezen. En eventuele aanvullende jurisprudentie. Enig idee wat het begrip Onafhankelijkheid inhoudt, wat Toezicht inhoudt ..? Wat het inhoudt dat (niet of) bestuurderen op het matje te roepen zijn als ze zich, vanuit hun onmiddellijke of middellijke (!) taken, hoofdelijk aansprakelijk maken voor privacy-misstappen in de organisatie. Ja, ook vanwege de middellijke besluiten liggen zij wat erg dicht bij het hakblok. Met de rewards, komen de risks.

Waarmee het aloude perspectief van een land iets naar het Oosten interessant wordt, als spiegel. Denk eens terug hoe het ook alweer was; de commissaris van de (dus: communistische) partij die als toezichthouder op het recht in de privacyutopische leer blijven van alle medewerkers in traktorfabriek nummer 43 werd geplaatst. Met sanctiemogelijkheid van buitenaf geëffectueerd.
Het enige verschil met utopischeprivacy is dat de sanctiemogelijkheden nu weleens zwakjes zouden kunnen zijn, cost of doing business. En het enige verschil is dat de traktorfabrieken [ja natuurlijk met een k en niet met een c! we houden het wel histories korrekt ja!] zelf hun partijcommissaris mogen kiezen, en budgetteren en belonen, en mogen inruilen. Maar da’s marginaal.
Niet marginaal is dat het Recht op zo een pietluttig puntje zo diepe greep heeft. Alles en iedereen is schuldig totdat het tegendeel met meters privacydossier is aangetoond nee bewezen.

Wie er meer gebelanceerd mee omgaat, heeft het wat beter begrepen. Maar wie de uitgangspunten niet kent en/of terzijde schuift, zal met de meest hilarische karikatuur van de Partij te maken krijgen. Hoe is het eigenlijk met de directie van de AP; zijn daar al kundige opvolgers aangesteld van de vertrokken kundige bestuurderen …?

Nou ja. En:

[Proper protection is the point; Segovia]

Leave a Reply